O N   D E M A N D

Våra webbinarier
när det passar dig

 

 

I en föränderlig omvärld är kunskap nyckeln till framgång. På Grant Thornton stödjer
vi företag och deras ägare i de ekonomiska frågorna och har ett har ett brett webbinarieutbud som berör de flesta företagen. Vi delar med oss av kunskap, insikter och erfarenhet så att ägare, ledning och ekonomiansvariga får bättre förutsättningar att fatta rätt beslut. 

2020

 

DELA SIDAN

© 2022 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.