G U I D E

Ladda ner vår Visselblåsarguide

 

Har din organisation fler än 250 arbetstagare? I så fall omfattas företaget av det nya lagen om att ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 2022.

Den nya lagen ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” anger att företag med 250 arbetstagare eller fler ska ha visselblåsarfunktion implementerad per den 17 juli 2022, medan december 2023 gäller för offentlig verksamhet och företag med 50 anställda eller fler.

Med den här Visselblåsarguiden vill vi ge dig svaren på de vanligaste frågorna från våra kunder, samt ge tips på vad som kan vara viktigt att tänka på inför implementering av en visselblåsarfunktion.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Ladda ner guiden

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available


Om Grant Thorntons visselblåsarguide

 

Guiden är framtagen av våra experter inom Forensic och innehåller följande delar: 

 

  • Oberoende hantering
  • Allmänintresse och ökat skydd
  • Fem goda anledningar till att ha en visselblåsarfunktion
  • Behovsanalys och planering
  • Utredning av visselblåsarärenden
  • Så kan Grant Thornton hjälpa dig
  • Grant Thorntons checklista

Vill du veta mer hur vi kan stötta ditt företag? 

Kontakta någon av våra experter inom Forensic eller läs mer här. 

 

Magnus Giese

Head of Forensic Services

+46 79 303 26 20

Elin Lundberg Gegerfelt

Manager Forensic Services

+46 73 447 20 79

Amanda Landqvist

Senior Manager Forensic Services

+46 73 095 86 83

LEGAL INFO
 
Privacy
 
Cookies
 
Disclaimer
 
Site map

 

© 2022 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.