G U I D E

Ladda ner vår Visselblåsarguide

 

Har din organisation fler än 50 arbetstagare? I så fall omfattas företaget av det nya lagförslaget om krav på visselblåsarfunktion. Ladda ner guiden för mer information och råd och tips kring hur du går vidare.

 
 
 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Ladda ner guiden här

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

 

 


Om Grant Thorntons visselblåsarguide

 

Guiden är framtagen av våra experter inom Forensic och innehåller följande delar: 

 

  • Fem anledningar att införa ett visselblåsarsystem
  • Behovsanalys och planering
  • Ärendehantering
  • Utredning
  • Så kan Grant Thornton hjälpa dig

 

REPORTAGE
Skydd för visselblåsare = bättre bolag?

I december 2021 träder en omfattande lag i kraft i Sverige, som ska stärka visselblåsares skydd mot repressalier.
Att transparensen inom företagen ökar är positivt för både företag och samhälle – men lagen väcker även oro
för missbruk och spridning av falsk information.


Läs hela reportaget här

Vill du veta mer hur vi kan stötta ditt företag? 

Kontakta någon av våra experter inom Forensic eller läs mer här. 

 

Magnus Giese

Director Advisory

Elin Lundberg Toresson

Manager Advisory

magnus.giese@se.gt.com

+46 79 303 26 20

 

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Privacy policy  |  Kontakta oss

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved.