Seminarieserie (ideella) del 1: Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening?

11 september 2019 08:00 - 09:30
Grant Thornton, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

 

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om styrelsearbete i ideella organisationer. Seminarierna vänder sig till dig som är styrelseledamot eller sitter i ledningen inom en ideell organisation samt till förtroendevalda revisorer. Du som är verksamhetschef eller har chefsbefattning inom en ideell organisation har också stor nytta av de frågeställningar som tas upp. Under seminarierna kommer fokus primärt att ligga på de utmaningar som styrelser i ideella organisationer möter.
 
Under den första föreläsningen i seminarieserien kommer vi att prata om vilka de grundläggande förutsättningarna är för styrelsearbete i en ideell förening. 
 
  • Vad är styrelsens roll?
  • Vad kan styrelsearbetet tillföra organisationen?
  • Vilka krav ställs på styrelsen och på ledamöterna?
  • Hur utses en styrelse och vilka ska sitta där?
Varmt välkommen!


Frukost serveras från 07.30.


Sista anmälningsdag
9 september

Kontaktperson
Jennifer Rosén

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled

Våra experter

Stefan Norell

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

Dela