Vad du som ägare till ditt bolag bör veta om ekonomi

10 oktober 2019 11:30 - 13:00
Grant Thornton, Östra Storgatan 33, 553 21 Jönköping, Sverige

 

Som delägare i ett bolag är det viktigt att kunna förstå ekonomi ur ett ägarperspektiv. Vad utläser du egentligen ur en årsredovisning, vad står nyckeltalen för och hur vet du att du har rätt nyckeltal? Vilken information har du rätt till som ägare?
 
För att företaget ska utvecklas enligt plan krävs en struktur av ägare, styrelse och företagsledning. Vi går igenom hur du som ägare med ett tydligt ägardirektiv skapar rätt styrningsmodell för styrelse och ledning. Efter seminariet kommer du att känna dig tillräckligt insatt i ekonomiska termer, utläsa en årsredovisning samt rapportering som du som ägare kan få ta del av och ha en övergripande bild av ditt ansvar som ägare. 
 
Varmt välkommen!

 

Lunch serveras i samband med seminariet.

 

Sista anmälningsdag
8 oktober

Kontaktperson
Lina Kalenderidou

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled

Våra experter

Martin Stoor Elmsjö

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Anna Lexell

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Östra Storgatan 33, 553 21 Jönköping, Sverige

Dela