UTBILDNING I GÖTEBORG
Pris: 9900 kr ex moms.
 
UTBILDNING-Styrelsearbete i praktiken
 
 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available
Vid första tillfället i utbildningen går igenom vad ett aktivt styrelsearbete innebär och vad studier visar på vilken skillnad det gör för entreprenörsdrivna företag.  Ägadirektivets betydelse presenteras och vi går igenom hur man kommer igång med aktivt styrelsearbete. Vid det första tillfället kommer vi också att lägga tid på att presentera kursledarna som delar med sig av sina erfarenheter som rådgivare och har med en gäst som föreläser om sina erfarenheter av styrelsearbete.
 
Under detta tillfälle går vi igenom:
 
- Vad kan en styrelse tillföra bolaget?
- När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget?
- Vilka krav ställer en styrelse på mig som ägare?
- Finns det något alternativ till en styrelse?
- Hur utses en styrelse, och vilka skall arbeta i den?
- Hur hittar jag externa styrelseledamöter?
Vid det andra tillfället i utbildningen går vi grundligt igenom hur man bedriver ett framgångsrikt styrelsearbete, vilka metoder som har visats sig avgörande samt betydelsen av gruppdynamiken och ledarskapet i styrelearbetet. Framtidens krav ändras snabbare i takt med teknik och nya risker därför är det av stor betydelse att jobba med hållbarhet och säkerhet vilket presenteras av våra experter på området. Även vid detta tillfälle har vi en gäst som föreläser om sina erfarenheter av styrelsearbete.
 
Under detta tillfälle går vi igenom:
 
- Vilka av de viktigaste förutsättningarna för styrelsearbete i ägarledda företag?
- Hur organiseras styrelsearbetet?
- Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
- Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd?
- Hur hanteras ägarfrågorna?
Vilken roll har styrelsen avseende hållbarhet och att framtidssäkra affärsmodellen?
Vid tredje tillfället i utbildningen fokuserar vi på styrelsens strategiarbete, riskminimering och styrelsens ansvar. Här har vi hjälp av experter på området från advokatfirman Glimstedt och Grant Thorntons expert på riskminimering genom att säkerställa medvetenhet om vilka interna och externa hot företaget bör vara medvetna om.
 
Under detta tillfälle går vi igenom:
 
- Vilket ansvar har styrelsen?
- Vilka lagar och regler gäller för styrelsens arbete?
- Vilka krav ställer aktiebolagslagen på styrelsearbetet?
- Hur begränsas risken för personligt ansvar?
- Vad innebär god styrelsesed?
- Hur arbetar styrelsen för att minska risker för verksamheten?
- Hur bedrivs styrelsens strategiarbete?
Föreläsare under utbildningen

Karin Törnqvist

Grundare, ägare och styrelseledamot

InterEast AB

Ankie Hvittfeldt

Professionell styrelseledamot

Hvittfeldt Invest AB

Annika Freij

Delägare, advokat

Advokatfirman Glimstedt AB

Maria Svantesson

Partner, auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton

Maths Anväg

Maths är certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton med fokus på styrelseutveckling och rapportering

Julia Höglund

Julia är affärsrådgivare med fokus inom hållbart företagande på Grant Thornton och är specialiserad inom strategi, styrning och rapportering

Kontakt
Maria Svantesson
 
Pris
9 900 kr ex moms.
 

Datum & tid

28 augusti: 08.00-10.30 
29 september: 08.00-10.30
21 oktober
: 08.00-1030 - diplom

Frukost serveras vid alla tillfällen från kl.07.30.

 

Östra Hamngatan 26, 411 09 Göteborg, Sverige

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Privacy policy  |  Kontakta oss

© 2020 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved.