UTBILDNING I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Styrelsearbete i praktiken 

 
 
Över 2500 beslutsfattare har genom åren deltagit på Grant Thorntons seminarier i styrelsearbete. I denna utbildning tar vi nästa steg och vi har samlat all vår kompetens och erfarenhet av styrelsearbete som vänder sig till ägare, styrelseledamöter och företagsledning och alla som har som intresse och ambition att se sig själv i någon av dessa rollerna i framtiden.
 
Utbildningen vänder sig till dig med en ledande befattning som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag, alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete eller som ägare vill konkretisera ägarvisionen genom rätt strategiska beslut och uppnå ett mer effektivt styrelsearbete.  Kanske är företaget i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att ditt företag utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen?
 
Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få verktyg och kunskap genom denna konkreta utbildning som bygger på en kombination av teori baserat på regelverk och lagstiftning med praktiska case från vår verklighet som rådgivare till ägarledda företag i hela landet. Vi har förmånen att presentera externa föreläsare vid varje tillfälle under utbildningen som delar med sig av egna erfarenheter av styrelsearbete både i sina roller som styrelseledamöter, styrelseordförande, ägare och ledning. Utbildningen erbjuder möjligheten att bygga nätverk med alla föreläsare och lärare samt med övriga deltagare. Du får en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa värdefulla relationer.
 
Utbildningen är uppdelade på tre tillfällen. Du hittar mer information om de olika tillfällena samt föreläsare när du valt vilken ort du vill delta på.

Vilken ort vill du delta på?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  |  Privacy policy  |  Kontakta oss

© 2020 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved.