Seminarieserie (vård och omsorg) del 3: Riskhantering och internkontroll inom organisationen

21 januari 2020 08:00 - 09:30
Grant Thornton, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

 

Frukost serveras från 07.30

Kontaktperson
Jennifer Rosén

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled

Våra experter

Kajsa Goding

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

Björn Persson

Affärsrådgivare och hållbarhetsexpert

Grant Thornton

Marcus Nylund

Governance risk compliance (GRC) konsult

Grant Thornton

Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

Dela