W E B B I N A R I U M
 
Så äger och leder du ditt företag framgångsrikt och hållbart
 
4 maj 2021 - 12:00-13:00
 
 
 
 

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Våra experter

Maths Anväg

Auktoriserad affärsrådgivare

Grant Thornton

Johanna Wiklund

Auktoriserad skatterådgivare

Grant Thornton

Maria Svantesson

Auktoriserad revisor

Grant Thornton

DELA WEBBINARIET
 

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.