Öka ditt bolagsvärde genom bättre lönsamhet och styrning

27 november 2019 08:30 - 10:00
Grant Thornton, Neptunigatan 42, 211 18 Malmö, Sverige

 

Frukost serveras från 08.00

Sista anmälningsdag
25 november 

Kontaktperson
Marie-Louise Svahn

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled

I samarbete med

Våra experter

Ann Theander

Auktoriserad revisor och partner

Grant Thornton

Petter Rankell

Auktoriserad revisor och affärsrådgivare

Grant Thornton

Carl-Fredrik Magnusson

Rådgivare företagsöverlåtelser

Grant Thornton

Neptunigatan 42, 211 18 Malmö, Sverige

Dela