Snabbguide – Momsnyheter inom internationell handel 2020

 
Den 1 januari 2020 trädde nya momsregler i kraft som påverkar dig som bedriver handel med varor inom EU. I denna guide har vi sammanfattat nyheterna för dig. Det ska noteras att Skatteverket, vid tidpunkten för framställning av denna guide (dec 2019), ännu inte har kommenterat hur man ser på det nya regelverket eller hur man tänker sig en praktisk tillämpning av detta. Förhoppningsvis vet vi mer om Skatteverkets inställning under våren då vi kommer att hålla seminarier om nyheterna, ett i februari och ett i april, där du förutom att lyssna till våra experter också får möjlighet att ställa dina frågor.
 
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.
Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Kontakta oss för mer information

 

Annika Nordqvist

Skatterådgivare, moms

Grant Thornton

David Axelsson

Skatterådgivare, moms

Grant Thornton

Cecilia Smedfors

Skatterådgivare, moms

Grant Thornton

 

LEGAL INFO
 

Privacy

Cookies

Disclaimer

 

DELA SIDAN

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.