Vissa företag tror att hållbarhetsarbete är något onödigt ont. 

 
Våra kunder vet att det gör ont om man inte arbetar hållbart.
 
 
 
 
 
Vi överdriver förstås lite. Alla företag vill såklart finnas kvar och erbjuda värde även i framtiden. Men framtiden är oviss. Vad blir nästa kris och hur förbereder man sig? Vi vet att de företag som bygger motståndskraft genom att agera långsiktigt och hållbart klarar sig bättre.
 
Ett hållbart företagande är inte bara den bästa överlevnadsstrategin, det är också ett växande krav från omgivningen. Ju fler utmaningar vår värld ställs inför, desto mer ökar förväntningarna på att företag tar ett större etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Kunder vill ha mer klimatsmarta, etiska och hållbara produkter. Anställda söker hållbara arbetsgivare. Entreprenörer möter ökad styrning genom nya lagar, regler och krav på rapportering.
 
Att integrera hållbarhet i sin verksamhet är inte helt enkelt. Börja med att göra Hållbarhetschecken och ta reda på vad ditt företag befinner sig på hållbarhetsresan.
 
 
 

 

SNABBTEST

Har företag ett bäst-före-datum? 
 
Gör ni rätt saker för att skapa motståndskraft och framgång?
Gör Hållbarhetschecken – snabbtestet och ta reda på var ert företag befinner sig på hållbarhetsresan.

 

 
 
IN IT TO WIN IT
 
Ansvarstagande företag är framtidens företag
 
 
Att driva företag i dag påminner på många sätt om en tävling. Du tävlar mot konkurrenter, om kunder, tjänster, varor och medarbetare. Du tävlar också med lagstiftningen, om att hitta din position, minska din påverkan på miljön och bidra till FN:s globala mål. In it to win it är en satsning som ska inspirera och hjälpa dig som företagare till handling.
 
 Till In it to win it
 

G U I D E

Så bygger du ett
hållbart företag

 
Hållbarhet är motståndskraft och långsiktighet. Både en utmaning och en möjlighet. Men det är inte helt lätt att överblicka allt – därför har vi gjort en guide som ger dig koll och hjälper dig prioritera.
 
Ladda ner hållbarhetsguiden här
R A P P O R T
 
ESG på den nordiska
Private Equity-marknaden
 
Intresset för investeringar som tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor - hos Private Equity-bolag ökar. Grant Thornton har kartlagt hur bolagen själva ser på ESG, genom att djupintervjua elva aktörer på den nordiska marknaden. Ladda ner studien här och ta del av resultatet.

Ladda ner ESG-rapporten här
 
 

 

W E B B I N A R I U M 
 
Väx hållbart
och bli lönsam
 
 
Se inspelningen av webbinariet "Väx hållbart och bli lönsam" där vi ger praktiska råd och tips kring hur er organisation kan tjäna på att arbeta hållbart.

Se inspelningen 

 

 

N Y H E T S B R E V

 

Kunskap är nyckeln till framgång


Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt
värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.

 

 

DELA SIDAN

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.