W E B B I N A R I U M
 
Fastighetsbranschen - Hållbarhetsfrågorna du måste ha koll på
 
22 oktober 2021 - 12:00-13:00
 
 
 
 

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Sorry, this event is full
Sorry, this event is canceled
Sorry, this event is no longer available

Våra experter

Annika Nygren

Hållbarhetsspecialist och revisor

Grant Thornton

Åsa Ekberg

Sustainability Business Advisory

Grant Thornton

Karin Björk

Sustainability Business Advisory

Grant Thornton

Anette Andersson

Senior Sustainable Investment Specialist

SEB Investmest Management

DELA WEBBINARIET

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.